CÁC SẢN PHẨM VI TẢO VIỆT

Vi tảo Việt là nhà cung cấp hàng đầu về các sản phẩm thức ăn thủy sản và cung cấp các giải pháp xử lý nước nuôi trồng trong các trại nuôi giống thủy sản.
Chúng tôi chỉ tập trung cung ứng những sản phẩm vi tảo đậm đặc tươi sống, sạch bệnh, chất lượng cao nhất làm thức ăn cho giống thủy sản bao gồm :
Nannochloropsis
Chaetoceros

Ngoài ra, chúng tôi còn hợp tác với các viện nghiên cứu, nhà khoa học đưa ra các phương án cung ứng tốt nhất về thức ăn con giống thủy sản và xử lý nguồn nước phù hợp cho các trại nuôi giống ven biển.